GeorgiŽ


Algemene landen informatie
Oppervlak 69.700 km≤      ongeveer 5,2 miljoen inwoners   
Taal: Georgisch  en enkele locale talen  

  

Geschiedenis van GeorgiŽ tot 1991
Voorgeschiedenis

Al in de zevende eeuw voor Christus was het westelijke deel van het gebied dat nu GeorgiŽ is een zelfstandig koninkrijk dat Colchis heette. In het oostelijk deel bestond vanaf de vierde eeuw voor Christus een zelfstandige staat, het koninkrijk Iberia. In 66 voor Christus veroverden de Romeinen beide gebieden. Naar het voorbeeld van het Byzantijnse Rijk, dat de opvolger was van het (Oost-)Romeinse Rijk, werden de Georgische vorstendommen officieel christelijke staten. In 978 verenigde koning Bagrat III Oost- en West-GeorgiŽ en in de elfde eeuw werd het een onafhankelijk koninkrijk. Deze periode werd beŽindigd door invallen van de Mongolen vanaf 1220. Nadien was het land meer dan drie eeuwen lang overgeleverd aan een machtsstrijd tussen de Turken en de Perzen.

Russische dominantie
Tegenover de Turkse en Perzische invallen zochten Georgische vorsten in de achttiende eeuw bescherming bij het eveneens christelijke Rusland. In 1801 maakte tsaar Alexander I van GeorgiŽ een provincie van het Russische Rijk. De Russische overheersing was veelomvattend. GeorgiŽ werd bestuurd door Russische ambtenaren, het Russisch werd de officiŽle taal en de Georgische Kerk ging op in de Russisch Orthodoxe Kerk. Gedurende de negentiende eeuw veroorzaakte deze russificatie verzet onder Georgische patriotten. Deze organiseerden in navolging van nationalistische stromingen elders in Europa een nationale Georgische beweging.

GeorgiŽ wordt Sovjetrepubliek
Na de Russische revolutie van 1917 riep GeorgiŽ in 1918 de onafhankelijkheid uit. Onafhankelijk GeorgiŽ werd door de West-Europese staten erkend en daarna ook door de Sovjet-Unie. De onafhankelijkheid was echter van korte duur. In 1921 viel het Rode Leger GeorgiŽ binnen en GeorgiŽ werd bij de Sovjet-Unie ingelijfd. Aanvankelijk vormde het samen met ArmeniŽ en Azerbeidjzan de Transkaukasische Socialistische Sovjetrepubliek. In 1936 werd de Transkaukasische republiek gesplitst en kreeg GeorgiŽ, net als ArmeniŽ en Azerbeidzjan, de aparte status van Sovjetrepubliek binnen de Sovjet-Unie.

Strijd voor onafhankelijkheid
Eind jaren tachtig was er meer vrijheid door het beleid van glasnost van sovjetleider Michail Gorbatsjov. Dit werd gebruikt door Georgische nationalisten om separatistische ideeŽn onder de bevolking te verspreiden. In 1989 werd een demonstratie voor afscheiding in Tbilisi door het sovjetleger bloedig neergeslagen. Onder druk van stakingen en demonstraties werden in 1990 vrije verkiezingen toegestaan. In 1991 verklaarde het nieuwe Georgische parlement, na een referendum waarbij 98,9% van de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijkheid, de afscheiding van GeorgiŽ van de Sovjet-Unie.

GeorgiŽ sinds 1991
Een onafhankelijk GeorgiŽ dat snel uiteen dreigt te vallen

De radicale anticommunistische nationalist Zviad Gamsachoerdia had de parlements≠verkiezingen in 1990 gewonnen. Toen GeorgiŽ in 1991 onafhankelijk werd, werd Gamsachoerdia gekozen tot president. Hij maakte gebruik van de brede steun om als dictator te kunnen regeren. De tegenstellingen tussen regering en oppositie verscherpten zich. Demonstraties van de oppositie werden bloedig neergeslagen. Nog geen jaar later kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen het leger, dat de regering trouw bleef, en milities van de oppositie. De oppositie belegerde het parlementsgebouw en na twee maanden strijd moest Gamsachoerdia in 1992 GeorgiŽ ontvluchten. Dit conflict vond plaats tegen een achtergrond van een strijd die Tbilisi tegelijkertijd tegen meerdere afvallige provincies of etnische minderheden voerde. Het waren problemen op alle fronten: in het westen de provincie AbchaziŽ, in het noorden Zuid-OssetiŽ en in het zuiden AdzjariŽ en Javacheti.Edoeard Sjevardnadze

De interim-regering die na het vertrek van Gamsachoerdia aantrad vroeg Edoeard Sjevardnadze in 1992 terug te keren naar GeorgiŽ. Sjevardnadze was in de jaren zeventig leider van de Georgische Communistische Partij en was in de jaren tachtig ook in het Westen bekend als minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie. Sjevardnadze werd door velen gerespecteerd en gesteund. Hij won in 1992 de verkiezingen met 96% van de stemmen. Mede door de oorlogen in AbchaziŽ en Zuid-OssetiŽ, machtsmisbruik van politici, de wijdverbreide corruptie, georganiseerde misdaad en gewapend verzet van de aanhangers van Gamsachoerdia slaagde de nieuwe regering er niet in snel hervormingen door te voeren. De politieke situatie bleef instabiel.

 


Het Georgisch alfabet


Kasbeg  Ararat mit Kloster Chor Wirab
    


In 2000 heeft Gerard van den Berg een verkennende reis gemaakt vanaf Moskou via Voronez, Rostov na Donu, Pjatigorsk en de grens overgang ďmount KasbegiĒ naar GeorgiŽ, in Tiblisis werden onder andere de vluchtelingen bezocht in het voormalige intourist hotel.  Schrijnende toestanden die door iedereen vergeten lijken te zijn, in ieder geval wordt er weinig tot geen hulp gegeven aan deze groep vluchtelingen. 
                               

 

     
Onderweg naar GeorgiŽ passeerden we de Russische tanks die onderweg waren naar de Tsettjeense hoofdstad GrozniŽ

 


vreemde ontmoetingen

Import en douane regels voor hulpgoederen
Wat kan absoluut NIET !!:

1.         Geen vlees en vleeshoudende producten
2.         Geen
zuivel en melkhoudende producten
3.         Geen vis en vishoudende producten
4.         Geen
voeding waarbij bij de houdbaarheid een vraagteken kan worden gezet, bijv. 03-08 kan niet meer  vervoerd worden in augustus 2003. In het algemeen kan gesteld worden dat voeding nog minstens 6 maanden na import houdbaar moet zijn.
5.         Geen
2de hands koelkasten/vrieskisten dit i.v.m. de zeer strenge wetten op het vervoer en de uitvoer van afvalstoffen in samenhang met de CFK regels in Nederland en de Europese unie.

Wat kan maar met importlicentie van het ministerie van landbouw:

Aardappelen (consumptie en poot), Rijst, Zaaigoed en melkpoeder mits voorzien van een NAK kwaliteitscertificaat en een Phyto Sanitair certificaat en een rassenlijst met resistentieverklaringen van de PD Ė Planten Ziekten kundige dienst uit Nederland.

 

Verder kan bijna alles zonder problemen worden ingevoerd onder de volgende hoofdvoorwaarde:

Het criterium is dat de goederen onder geen enkele voorwaarde gebruikt mogen worden voor commerciŽle projecten of anderszins tot winst of verrijking mogen lijden

 

Uw ontvanger moet zelf de inklaring verzorgen:
Een service zoals Fundatia Martha in RoemeniŽ is in GeorgiŽ niet mogelijk maar uw ontvanger moet zelf de inklaring verzorgen, u moet er rekening mee houden dat uw ontvanger zelf importvergunningen zorgt:
Het complete set documenten moet van te voren naar uw ontvanger gefaxt worden, zij kunnen dan reeds van te voren veel douane formaliteiten regelen.
Verder regelen zij bij aankomst de volgende zaken:
1.         Bij een locale douane expediteur wordt de inklaring verzorgt.
2.         Bij de locale douane wordt de inklaring afgehandeld.

Heeft u belangstelling voor een transport of wilt u andere informatie ?

Vul voor een vrijblijvende offerte  ons Informatieformulier in!

 

Wij hopen dat we met een transport van uw hulpgoederen op een positieve manier een bijdrage kunnen leveren aan uw hulpverlening in GeorgiŽ.

Kijk u ook eens naar de volgende pagina's:

http://www.tikatours.com/index.html